Havalandırma Sistemleri»DX Batarya (AHU Kit)


    OLEFINI AHU bağlantı kiti, imalatçıların AHU ünitelerinin OLEFINI VRF dış ünitelere bağlanabilmesine olanak sağlar.

    2 temel modül: 5HP/10HP

    Kombinasyon ile daha büyük kapasiteler elde edilebilir.