KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Oac İklimlendirme A.Ş Santral Ses Kaydı Aydınlatma Metni
OAC İklimlendirme A.Ş olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi
uyarınca hazırladığımız ve şirketimizin  kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini bilgilerine sunarız;
VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla OAC İklimlendirme A.Ş tarafından aşağıda açıklanan
kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme
amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu
gerçek veya tüzel kişidir.
 OAC İklimlendirme A.Ş‘yi arayanların paylaşmış olduğu ad, soyad, telefon numarası ve ses kaydı kişisel verileri;

  • Arama yapan kişiye doğru hitap edebilmek,
  • Yapılan aramanın teyidi,
  • ileride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
  • hizmet kalitesinin arttırılması
  • ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi verebilmek,

 

amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır. Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları” Tebliğine göre OAC İklimlendirme A.Ş’ye  iletebilirsiniz.”
Oac İklimlendirme A.Ş ile  irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
Adres: Gürsel Mahallesi, Nurtaç Cd., No: 71/A, 34400 Kağıthane/İstanbul
Telefon : +90 (212) 297 22 22
Gsm: +90 (533) 659 44 69
Faks: +90 (212) 297 97 02
Email: info@oac.com.tr - info@olefini.com.tr - servis@oac.com.tr 
İnternet sitesi:www.olefini.com.tr