KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

BİNA/TESİS GİRİŞLERİ ve BİNA/TESİS İÇERİSİNDE KİŞİSEL VERİ İŞLEME ETKİNLİKLERİ
Oac İklimlendirme A.Ş tarafından güvenliğin sağlanması ve işleyişin sürdürülebilmesi amacıyla, bina ve eklentilerinde (iç ve dış) güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti yapılmakta, misafir giriş çıkışları takibe alınmaktadır. İş bu takip ile Anayasa, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun kişisel veri işlemesi yapılmaktadır. Bina girişlerinde ve bina içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları, güvenilirliğini sağlamak, hizmet kalitesini arttırmak, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak gibi amaçlarla alınmakta ve bu amaçla veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. 

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda  Oac İklimlendirme A.Ş çalışanının erişimi bulunmakta ve gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

Bina/tesis ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan güvenlik kameraları ile, kanuna ve amacına uygun bir şekilde, misafir giriş çıkış işlemlerinde kişisel veriler işlenmektedir. Hiçbir şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta, (tuvaletler gibi) güvenlik amaçları aşılmamakta, İşbu veri işlemelerinde, ilgililer, veri sorumlusu veya yetkilendirildiği kişi tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince aydınlatılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 12. maddesi gereğince kamera ile izleme faaliyetleri ile ilgili elde edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli her tür idari ve teknik tedbirler alınmakta, kanunlara göre belirlenmiş ve amacını aşmayacak süre kadar saklanmaktadır. Bu kayıtlara erişim/izleme, sadece sınırlı sayıda ve gizlilik taahhüdünde bulunan şirket çalışanınca yapılmakta, ilgili veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Oac İklimlendirme A.Ş. olarak, misafirlerimizin Kurumumuzun binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları gerek güvenlik, gerekse Kurumumuzun politikasının ve işleyişinin gereği kaydedilebilmekte olup, ilgili bilgiler elde edilirken kişisel veriler Kanun’a uygun olarak korunup işlenmekte, Kurumumuz nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine açılan yazılar aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri Kanun kapsamında aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen kişisel veriler; yalnızca bu amaçla işlenmekte ya da fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.