KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  • Genel bilgiler ve kullanım amacı

Bu başvuru formu OAC İklimlendirme A.Ş tarafından hazırlanmış olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13üncü maddesi kapsamında “Veri sorumlusuna yapılacak başvuru” için kullanılır.
Başvuru sahibine, talebinin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap verilir.

  • Başvuru yolu

Başvurunuzu bu formu doldurarak, bu form haricinde dilediğiniz başkaca bir yazılı metin sunarak veya Kişisel Verileri Korumu Kurulunca belirlenen her türlü yöntemle ve aşağıda yer alan şekillerde gerçekleştirebilirsiniz:

  • Şirketimizin Gürsel Mahallesi, Nurtaç Cd., No: 71/A, 34400 Kağıthane/İstanbul adresine şahsen, posta ya da kargo yoluyla
  • Şirketimize ait info@oac.com.tr e-posta adresine (Bu formun imzalı suretini tarayarak)
  • Şirketimize ait 0212 297 97 02 numaralı faksa  (Bu formun imzalı suretini tarayarak)
  • Veri sahibi bilgileri

Adı soyadı

 

TC No

 

İletişim adresi

 

Telefon numarası

 

E-posta

 

Faks No

 

  • Talep sonucunun iletilmesi

Talebiniz sonucunun size ulaştırılmasını istediğiniz iletişim kanalını işaretleyiniz.

Sonuç E-posta hesabıma gönderilsin

Sonuç adresime postalansın

Sonuç faks olarak iletilsin

  • Başvuru konusu

Başvuru konunuzu ve talebinizi aşağıya yazabilirsiniz

 

  • Veri sahibi beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.


VERİ SAHİBİ

 

Adı Soyadı

 

Başvuru Tarihi

 

İmza